Ιράν

Η ιρανοποίηση στον άξονα του συριακού εμφυλίου omersukrugoksu via Getty Images
Το μετέωρο βήμα των ΗΠΑ στο Mark Makela via Getty Images