Ιστορίες του Ροβήρου Μανθούλη
Ο Αριστοτέλης είχε φανταστεί τη ρομποτική σαν μόνη λύση για την κατάργηση της δουλείας! «Την έβλεπε όμως σαν ουτοπία»...
Ιστορίες του Ροβήρου Μανθούλη
Ιστορίες του Ροβήρου Μανθούλη