Κίνδυνοι

Γιατί τα τρομοκρατικά χτυπήματα δε θα με σταματήσουν από το να