Κουρδοι

Φιλίες και συμμαχίες - Το Κουρδικό Costas Baltas / Reuters