Κολύμβηση

Το παιδάκι, ο Ούγγρος εξ΄ Ουγγαρίας και η κυρία με τις