Κωνσταντινούπολη

Πρώτες σκέψεις με αφορμή τα εκλογικά αποτελέσματα στην ASSOCIATED PRESS
Τουρκία: Μετά τις δημοτικές ASSOCIATED PRESS