ΚΥΣΕΑ

H μη σύστασή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αποτελεί και το μέτρο με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε κατά πόσον σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη μας τα ζητήματα εθνικής ασφαλείας.
Με «βαρύ» βιογραφικό και με γνώση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας.
Αυτή ήταν η τρίτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων.
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, που άρχισε στις 11 και ολοκληρώθηκε κατά τις 13.45.