Μκο

Περί ελληνοτουρκικών ο ASSOCIATED PRESS
Η Δάφνη Μητσοτάκη και οι NurPhoto via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα υπερκέρδη της doomko via Getty Images