Ανταπάντηση στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.
«Όλοι οι άντρες που παραμένουν στην Ακαδημία απομακρύνουν τις γυναίκες, δείχνοντας ότι ο σεξισμός επιτρέπεται. Πρέπει να φύγουν, χρειαζόμαστε κάτι καινούργιο», λέει μια διαδηλώτρια.
Συνέβαλε στην αποκωδικοποίηση του DNA