Κατέρρευσε πάνω στη σκηνή
Αγγελία σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας