«Στις μεγάλες αποφάσεις οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι»