«Θέλουμε για τις απεργίες να αποφασίσουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι»
«Θα μας βρίσκετε συνεχώς μπροστά σας, όση λάσπη κι αν βάλετε στον ανεμιστήρα, όση συκοφαντία κι αν επιστρατεύσετε»