Ποτάμι

Γιατί είναι σημαντική η αναθεώρηση του άρθρου ASSOCIATED PRESS