Προεδρικές Εκλογές

Οι 26.000 πόρτες και οι καθημερινοί άνθρωποι του