Πρόεδρος Της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Alkis Konstantinidis / Reuters
Χρήσιμη ALKIS KONSTANTINIDIS via Getty Images
Η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ανάγκη ανανέωσης του twitter