Το ίδιο δικαστήριο που τον είχε αποφυλακίσει ακύρωσε την απόφαση του