Ασαφείς η έκβαση. Δεσμεύτηκαν να μην γίνουν δηλώσεις