Ψυχή

LIFE

Mη με ρωτάς πώς να
Ο σεβασμός στον άνθρωπο ξεκινάει στη γέννησή