Ρούπα

Το παιδί της Ρούπα δεν φταίει σε
Μια ερωτευμένη