Σκέψεις του Ροβήρου Μανθούλη
Ο Ροβήρος Μανθούλης θυμάται τον φίλο του Βασίλη Αλεξάκη.
Ιστορίες του Ροβήρου Μανθούλη
Θα μιλήσουμε γι΄αυτούς. Ο μισός είναι ο Μαρκεζίνης. Που υπήρξε ένα μήνα και κάτι Χουντικός Πρωθυπουργός.