Αρχικά είχαν γίνει 11 προσαγωγές
Είχε αποκαλύψει υποθέσεις διαφθοράς στο πλαίσιο των Panama Papers. Κάποιες αφορούσαν τον πρωθυπουργό της χώρας