Και ο ΟΗΕ δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα πάρει μέρος στις συνομιλίες
Η συνομιλία εκτιμάται πως αφορούσε σε μια μεγάλη συμφωνία για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου που εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο στα ανοικτά του Ισραήλ