Σύνορα

Το Τέλος της Ιστορίας με άλλα trinculo_photo via Getty Images