Η ευχή-κοινό αστείο ανθρώπων από διάφορες γωνιές του κόσμου, για την απόκτηση του πτυχίου τους με ειδικότητα στους υπολογιστές