Τεχνολογία

Η νέα γενιά Ελλήνων «το’ χει» DaniloAndjus via Getty Images
Ψηφιοποίηση των αγορών και αντίκτυπος στην οικονομία και στο metamorworks via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορωνοϊός και τεχνολογία – Το διπλό NurPhoto via Getty Images