Βορεια Μακεδονια

Ο Απαραίτητος Αποχαιρετισμός της Ognen Teofilovski / Reuters