Βρυξέλλες

Βαλκανική Czgur via Getty Images
«Νέα» πρόσωπα, ίδια Vincent Kessler / Reuters