Βρυξέλλες

«Νέα» πρόσωπα, ίδια Vincent Kessler / Reuters
Βαλκανική Czgur via Getty Images