Wilhelm Bellier de Launoy

Wilhelm Bellier de Launoy: Γερμανός στρατιωτικός, Φιλέλληνας, ήρωας της Εξόδου του Μεσολογγίου (10/4/1826)