Γιώργος Παπανδρέου

ΔΙΕΘΝΕΣ

Στα βρόμικα νερά του
Όποιος βιάζεται