ΤΟ BLOG
10/07/2017 11:04 EEST | Updated 10/07/2017 11:04 EEST

Εκλογική Καινοτομία και Δημιουργική Οικονομία

Πώς μπορεί μια προεκλογική εκστρατεία να συμβάλει ώστε η Δημιουργική Οικονομία να ενσωματωθεί περισσότερο στις επιχειρήσεις και στη δημόσια πολιτική; Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια εκλογική καινοτομία η οποία θα μπορούσε να: 1. Συνδέσει την πολιτιστική παραγωγή με την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες. 2. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. 3. Δώσει ένα πλεονέκτημα στον υποψήφιο που θα την εφάρμοζε στο πλαίσιο της πολιτικής του καμπάνιας.

IAKOVOS HATZISTAVROU via Getty Images

Πώς μπορεί μια προεκλογική εκστρατεία να συμβάλει ώστε η Δημιουργική Οικονομία να ενσωματωθεί περισσότερο στις επιχειρήσεις και στη δημόσια πολιτική; Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια εκλογική καινοτομία η οποία θα μπορούσε να: 1. Συνδέσει την πολιτιστική παραγωγή με την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες. 2. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. 3. Δώσει ένα πλεονέκτημα στον υποψήφιο που θα την εφάρμοζε στο πλαίσιο της πολιτικής του καμπάνιας.

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες είναι βασικός μοχλός για την οικονομία καθώς είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Η Δημιουργική Οικονομία περιλαμβάνει τον τεράστιο πλούτο ταλέντου, πνευματικής ιδιοκτησίας, διασυνδεσιμότητας και την πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τις τέχνες, την πολιτιστική κληρονομιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δημιουργικές υπηρεσίες.

Πιο αναλυτικά, οι συντελεστές της Δημιουργικής Οικονομίας είναι:

1. Η δημιουργικότητα, οι τέχνες και ο πολιτισμός ως παραγωγικές προσπάθειες.

2. Προϊόντα που σχετίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και κυρίως με τα δικαιώματα δημιουργού.

3. Δραστηριότητες με άμεσο ρόλο στην αλυσίδα αξίας, οι οποίες μετατρέπουν ιδέες σε προϊόντα.

4. Δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα: α) Δημιουργική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, β) ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για δημιουργικές δραστηριότητες, γ) διακυβέρνηση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δ) επαγγελματική δημιουργική εκπαίδευση.

Η λειτουργία μιας μικρής και ευέλικτης μονάδας καινοτομίας -σε επίπεδο εκλογικού επιτελείου, πολιτικού κόμματος, γραφείο προέδρου/πρωθυπουργού, υπουργείου- αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο αειφόρου διακυβέρνησης. Κοινός στόχος η δημιουργία δημόσιας αξίας με αλλαγές εστιασμένες στους πολίτες.

Στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 2018 στην Κύπρο, η προτεινόμενη δράση μπορεί να υλοποιηθεί από τα εκλογικά επιτελεία μέσω της προκήρυξης ενός διαγωνισμού ιδεών που θα απευθύνεται ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών. Βασικό κριτήριο επιλογής για τις προτάσεις που θα υποβληθούν είναι η δυνατότητα ενίσχυσης της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας. Οι πιο καινοτόμες ιδέες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε ημερίδα όπου εταιρείες, παραγωγικοί και πολιτιστικοί φορείς, επιχειρηματικοί άγγελοι, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τις προτάσεις που θα υλοποιήσουν, ανταμείβοντας τους πολίτες/δημιουργούς που ανέπτυξαν τις αρχικές ιδέες.

Οι Τοπικές Αρχές θα μπορούσαν να προσφέρουν αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις και στις συμπράξεις τοπικού χαρακτήρα που θα υλοποιούσαν προτάσεις που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα δομικά χαρακτηριστικά και τις κρίσιμες σχέσεις των τοπικών κοινωνιών στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

Τα ΜΜΕ, τα διαφημιστικά γραφεία αλλά και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθόσον αφορά στα υπαίθρια σημεία προβολής που διαθέτουν, θα μπορούσαν να προσφέρουν διαφημιστικά κίνητρα στα εκλογικά επιτελεία και στις επιχειρήσεις που θα συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η πιο πάνω προεκλογική ενέργεια: 1.Στηρίζεται στο crowdsourcing και στo σύστημα ανοικτής καινοτομίας, μεθόδους και διαδικασίες όπου ο κόσμος/κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά, δημιουργώντας ένα «ευρύτερο δίκτυο» προτάσεων και λύσεων. 2.Μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης σε οποιαδήποτε χώρα.

Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost