ΤΟ BLOG
11/12/2015 06:47 EET | Updated 11/12/2016 07:12 EET

Οι πόλεις περισσότερο ενεργές από τα κράτη στη διαχείριση του προσφυγικού

Είναι χαρακτηριστικό οτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο Παρίσι, η δήμαρχος της Βαρκελώνης Ada Colau, παρουσίασε μια πρόταση που καλεί τις πόλεις σε όλο τον κόσμο «να αναπτύξουν πολιτικές που θα προετοιμάσουν τις περιφέρειές μας». Η παρέμβασή της τόνισε την αστική και περιβαλλοντική διάσταση της προσφυγικής κρίσης. Κάλεσε επίσης τους διεθνείς οργανισμούς να εξασφαλίσουν μια ειδική εστίαση στην αστική κρίση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της COP21 και ζήτησε τη δημιουργία ομάδας εργασίας του UCLG (Διεθνούς Δικτύου Πόλεων, Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών) με αποκλειστικό αντικείμενο την προσφυγική κρίση.

ASSOCIATED PRESS

Οι τοπικές αρχές και ειδικότερα οι πόλεις της Ευρώπης έχουν, σε πολλές περιπτώσεις αποδειχθεί πολύ περισσότερο ενεργές στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο σε σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις τους.

Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα : Στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2015 τα 32 Συμβούλια της Σκωτίας αποφάσισαν να υποδεχθούν τουλάχιστον 2000 πρόσφυγες και προετοιμάζουν τώρα την υποδοχή τους μέσω του "UK Home Office Syrian Vulnerable Persons Relocation Scheme". H Σύμβαση των Τοπικών Αρχών της Σκωτίας συντονίζει αυτή την εργασία με δράσεις που επικεντρώνονται στην εξασφάλιση οτι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και συντονίζεται επαρκώς από το εθνικό επίπεδο και στο σχεδιασμό της μακροπρόθεσμης ένταξης των προσφύγων λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία και τις καλές πρακτικές. Στη Γαλλία οι πόλεις οικειοθελώς εισήγαγαν ένα κίνημα αλληλεγγύης και η κυβέρνηση εγκατέστησε τρεις νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να υποστηρίξει τις πόλεις να υποδεχθούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. ( βλ. CEMR, 'Εκθεση της Γαλλικής Ένωσης του Συμβουλίου Ευρωπαικών Δήμων και Περιφερειών)

Είναι χαρακτηριστικό οτι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο Παρίσι, η δήμαρχος της Βαρκελώνης Ada Colau, παρουσίασε μια πρόταση που καλεί τις πόλεις σε όλο τον κόσμο «να αναπτύξουν πολιτικές που θα προετοιμάσουν τις περιφέρειές μας». Η παρέμβασή της τόνισε την αστική και περιβαλλοντική διάσταση της προσφυγικής κρίσης. Κάλεσε επίσης τους διεθνείς οργανισμούς να εξασφαλίσουν μια ειδική εστίαση στην αστική κρίση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της COP21 και ζήτησε τη δημιουργία ομάδας εργασίας του UCLG (Διεθνούς Δικτύου Πόλεων, Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών) με αποκλειστικό αντικείμενο την προσφυγική κρίση.

Μετά την πρόταση της Ada Colau, η πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου Δήμων και περιφερειών ( CEMR ) Annemarie Jorritsma δήλωσε: «Η προσφυγική κρίση χτύπησε σκληρά την ευρωπαϊκή ήπειρο και οι πόλεις, κωμοπόλεις και περιφέρειες, έχουν σαφώς ηγηθεί της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί στο να μεταφερθούν οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα». Το CEMR και τα μέλη του έχουν επίσης ξεκινήσει μια μελέτη για την αξιολόγηση των αναγκών και των προϋποθέσεων φιλοξενίας και ένταξης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν το 2016.

Στην Πορτογαλία οι πόλεις επέδειξαν επίσης ετοιμότητα στο να αναλάβουν το μερίδιο αλληλεγγύης τους σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Η Εθνική Ένωση Πορτογαλικών Δήμων ενεπλάκη σε Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαική Ατζέντα Μετανάστευσης και σε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων με αντικείμενο την οργάνωση και το συντονισμό της προετοιμασίας και την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης.

Στην Ολλανδία, μερικές πόλεις παρέχουν τώρα ενεργή υποστήριξη σε περιφερειακά κέντρα προσφύγων. Για παράδειγμα η πόλη του Άμστερνταμ πήρε πρωτοβουλία να υποστηρίξει καταυλισμούς προσφύγων στην Ιορδανία.

Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν από πόλεις και από την κοινωνία των πολιτών στη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία, με σκοπό την ένταξη των εισερχόμενων και αιτούντων άσυλο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Δίκτυο EUROCITIES εξέδωσε ανακοίνωση που τονίζει τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν οι πόλεις στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων.

Τέλος, κατά το Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ESPON ( Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Χωρική ανάπτυξη και Συνοχή) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (8-9 Δεκεμβρίου) στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας ανεδείχθη, επίσης, ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης αλλά και η ανάγκη άμεσης πρόσβασης των τοπικών αρχών στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) που δημιουργήθηκε από την ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-20 με συνολικό προϋπολογισμό 3.137 δισ. Ευρώ για την επταετία.