ΤΟ BLOG
19/04/2016 09:08 EEST | Updated 20/04/2017 08:12 EEST

Εθελοντισμός - Ενεργός Πολίτης: Η δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών

Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως ο ανθρωπισμός, ιδιαίτερα σημαντικές, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η διαφθορά και ο ατομικισμός. Σήμερα το εθελοντικό κίνημα  και γενικότερα ο ενεργός πολίτης στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί την υγιή αντίδραση της κοινωνίας στα φαινόμενα της αδράνειας και  της αποχής. Αποτελεί τη μεγάλη δύναμη της αλλαγής και τη δύναμη που αποτελεσματικά μπορεί να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών μας και αναδεικνύεται η αναδυόμενη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών η οποία συμβάλει οριζόντια σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Luis Díaz Devesa via Getty Images

Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής πράξη η οποία  χωρίς ανταλλάγματα ή αμοιβή, προσφέρει για το κοινό καλό. Ο καλός πολίτης είναι αυτός που ενδιαφέρεται για τα κοινά με μόνο κίνητρο την προσφορά, καλλιεργώντας έτσι μια άλλη συμπεριφορά και νοοτροπία τόσο στην κοινωνία αλλά και στο δημόσιο ήθος.

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Από την αρχαία Αθήνα ο καλός πολίτης ήταν αυτός που ενδιαφερόταν για κοινά. Η αποχή από τα κοινά σε καθιστούσε «αχρείο».

Ο εθελοντής με τις δράσεις του, συνιστά και μια επιμορφωτική λειτουργία η οποία συμβάλλει στην προσωπική του ανάπτυξη του, δίνοντας του την ευκαιρία να αναπτύξει νέες δεξιότητες και γνώσεις εκτός του τομέα της επίσημης εκπαίδευσης και της εργασίας.

Ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής που ενσωματώνει ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμμετοχή, ενώ οι εθελοντές με τη δράση τους, προωθούν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για διάφορα κοινωνικά θέματα όπως η καταπολέμηση του ρατσισμού, η στήριξη ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της ανακύκλωσης, αιμοδοσία,  αλλά και η συμβολή τους στην βελτίωση πολιτικών του κράτους.    

Η οργανωμένη δράση της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικός πυλώνας μιας υγιούς  κοινωνίας, που οριοθετεί τον τρίτο τομέα  της οικονομίας. Ο πρώτος είναι ο δημόσιος, ο δεύτερος ο ιδιωτικός και ο τρίτος είναι ο τομέας του εθελοντισμού. Ο τρίτος τομέας  βασίζεται στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και στον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες, υλικά αγαθά αλλά και συμβάλει ουσιαστικά σε τομείς χάραξης πολιτικής, με στόχο στον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως ο ανθρωπισμός, ιδιαίτερα σημαντικές, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η διαφθορά και ο ατομικισμός.

Σήμερα το εθελοντικό κίνημα  και γενικότερα ο ενεργός πολίτης στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί την υγιή αντίδραση της κοινωνίας στα φαινόμενα της αδράνειας και  της αποχής.  Αποτελεί τη μεγάλη δύναμη της αλλαγής και τη δύναμη που αποτελεσματικά μπορεί να συγκρουστεί με το κατεστημένο. 

Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών μας και αναδεικνύεται η αναδυόμενη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών η οποία συμβάλει οριζόντια σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης, ενεργοποιεί  τους πολίτες στα κοινά και ειδικότερα του νέους, βελτιώνει το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Για αυτό το λόγο η δημιουργία του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι μια σύγχρονη καινοτόμος πολιτική της κυβέρνησης. Η αναβάθμιση των νομοθεσιών, η δημιουργία δυο «Σπιτιών του Εθελοντή» σε Λάρνακα και Λευκωσία,  οι πολιτικές πρόληψης σε θέματα ναρκωτικών, αλκοόλ, παραβατικότητας, τρομοκρατίας, ειδικότερα στους νέους. Οι σημαντικές Υπουργικές αποφάσεις όπως η έγκριση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων και Ευθυνών του Εθελοντή, η καθιέρωση της Ημέρας του Πολίτη, των Δημόσιων Διαβουλεύσεων και η έγκριση του Εγγράφου Πολιτικής της κοινωνίας των πολιτών.

Στα θέματα ενθάρρυνσης της ενεργού πολιτότητας, έγιναν δυο δημόσιες διαβουλεύσεις με την συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπουργών και τη συμμετοχή πάνω από 1400 πολιτών. Επίσης πραγματοποιήθηκε το πρώτο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν 200 νέοι.

Ο ρόλος του  Γραφείου  είναι  σημαντικός στην στήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, φυσικά  σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Στα σχολεία με τη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές με τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία». 

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για  την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και εκπαίδευσης των νέων. Είναι σημαντικός και ο ρόλος του Γραφείου ως συμβουλευτικός φορέας σε Υπουργικές Επιτροπές και συμβουλευτικά σώματα.

Η δημιουργία του θεσμού αυτού σκοπό έχει την αναβάθμιση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τον εκσυγχρονισμό του εθελοντισμού και την ενθάρρυνση του ενεργού πολίτη και ειδικότερα των νέων. Στον τομέα αυτό είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ολοκληρωμένες σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές οι οποίες έχουν και άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην κοινωνία αλλά και στην Πολιτεία.