ΕΙΔΗΣΕΙΣ
26/01/2015 06:24 EET | Updated 26/01/2015 06:27 EET

Tο χρονοδιάγραμμα των διερευνητικών εντολών για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης

Eurokinissi

Ταυτόχρονα είναι πιθανό να αρχίσουν οι διαδικασίες των διερευνητικών εντολών που προβλέπει το Σύνταγμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης και της συγκρότησης σε Σώμα της νέας Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής με τη δεύτερη φάση των ψηφοφοριών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εάν τελικά σχηματιστεί κυβέρνηση, η πλειοψηφία που θα προκύψει μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε από την πρώτη φορά με 180 ψήφους, είτε από τη δεύτερη ψηφοφορία με 151 ψήφους.

Η διαδικασία για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα ξεκινήσει μετά τη δημοσιοποίηση του 100% των αποτελεσμάτων της Επικράτειας και αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλέσει το πρώτο, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, για να του δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η διαδικασία των διερευνητικών εντολών

Η Βουλή μπορεί με σιωπηρή συμφωνία να συγκληθεί σε Σώμα, με τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών για τον σχηματισμό κυβέρνησης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων θα μπορούσε να εξελιχθεί ως εξής:

Το πιθανότερο είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δώσει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και αφού αφού έχουν ανακοινωθεί επισήμως από το υπουργείο Εσωτερικών τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα, την πρώτη διερευνητική εντολή στο πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα, που θα προκύψει από τις κάλπες και δεν θα έχει αυτοδυναμία. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες εκτιμήσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λόγω της πίεσης του πολιτικού χρόνου να δοθεί η διερευνητική εντολή ακόμη και τη Δευτέρα.

Το Σύνταγμα (άρθρο 37) προβλέπει ότι «αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Bουλής».

Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, τότε ο Πρόεδρος «παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και αν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου κόμματος».

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ο κάθε αρχηγός είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το διάστημα αυτό, όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν.

Η σύγκληση της νέας Βουλής

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για την προκήρυξη των εκλογών, η νέα Βουλή που θα προκύψει θα συγκληθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, την ημέρα δηλαδή που θα έχει ολοκληρωθεί κατά την πάγια τακτική και η καταμέτρηση από τα πρωτοδικεία των σταυρών προτίμησης.

Η Βουλή συγκαλείται 10-11 ημέρες μετά τις εκλογές, με εξαίρεση το 1996 που συγκλήθηκε ύστερα από 15 ημέρες.

Το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν ότι η νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές συγκροτείται σε Σώμα και ορκίζονται τα νεοεκλεγέντα μέλη της.

Mετά την oρκωμοσία των βoυλευτών o πρoσωρινός πρόεδρός της (ο πρώτος αντιπρόεδρος του απελθόντος Προεδρείου) καλεί για την επομένη ημέρα, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Βουλής, εν προκειμένω την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, τoυς βoυλευτές να εκλέξoυν τoν Πρόεδρo της Boυλής (με μυστική ψηφoφoρία και με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών).

Ακολούθως η Boυλή, κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, όπως προβλέπει το άρθρο 8 του Κανονισμού, εκλέγει με τέσσερις διαδoχικές, χωριστές, ψηφoφoρίες τoυς αντιπρoέδρoυς, τoυς κoσμήτoρες και τoυς γραμματείς.

Η αμέσως επόμενη συνεδρίαση μπορεί να είναι το απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, θα αρχίσει η δεύτερη φάση των ψηφοφοριών για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία πιθανολογείται να ξεκινήσει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.

Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

H Bουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών (180), ενώ αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε πλήρεις ημέρες (δηλαδή στις 13 Φεβρουαρίου) και εκλέγεται Πρόεδρος εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

Αν πάλι δεν επιτευχθεί ούτε αυτή τη φορά η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά, πάλι ύστερα από πέντε πλήρεις ημέρες (δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου), μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.