47,6 εκατ. από αδρανείς καταθέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό το 2014-2015

47,6 εκατ. από αδρανείς καταθέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό το 2014-2015
A customer uses an ATM machine outside a bank as a street lottery vendor stands in central Athens, on Wednesday, Feb. 25, 2015. Greece cleared a major hurdle on Tuesday after the finance ministers of the other 18 eurozone countries approved a list of policy goals Greek Finance Minister Yanis Varoufakis sent to Brussels and granted the four-month bail out extension. The list is being used as a starting point for the creation of new measures Greek parliament will have to vote into law.(AP Photo/Petros Giannakouris)
A customer uses an ATM machine outside a bank as a street lottery vendor stands in central Athens, on Wednesday, Feb. 25, 2015. Greece cleared a major hurdle on Tuesday after the finance ministers of the other 18 eurozone countries approved a list of policy goals Greek Finance Minister Yanis Varoufakis sent to Brussels and granted the four-month bail out extension. The list is being used as a starting point for the creation of new measures Greek parliament will have to vote into law.(AP Photo/Petros Giannakouris)
ASSOCIATED PRESS

Στα 47,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των ποσών αδρανών καταθέσεων που αποδόθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα στον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα έτη 2014-2015, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το ποσό αποδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4141/2013. Όπως αναφέρει στο σχετικό έγγραφο ο κ. Μάρδας, οι εν λόγω εισπράξεις αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του, με απώτερο σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επίσης, σημειώνει ότι η αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα την εκτίμησή τους για το ύψος των αδρανών καταθέσεων που θα μεταφερθούν στο Δημόσιο μέχρι και τον Απρίλιο του επόμενου έτους, κατά τη σύνταξη της εγκυκλίου κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2016.

Τα ποσά που αποδόθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό έχουν ως εξής:

 • ALPHA BANK: Το 2014 ποσό 27.318.551,88 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 1.145.695,16 ευρώ.
 • BANK OF AMERICA: Το 2014 ποσό 30.209,70 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 0,00.
 • CITIBANK: Το 2014 ποσό 20.587,14 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 178.527,17 ευρώ.
 • EUROBANK: Το 2014 ποσό 6.008.415,83 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 7.837.606,87 ευρώ.
 • HSBC: Το 2014 ποσό 196.597,68 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 27.466,42 ευρώ.
 • ROYAL BANK OF SCOTLAND: Το 2014 ποσό μηδενικό, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 2.995,52 ευρώ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Το 2014 ποσό 922.013,16 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό μηδενικό.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Το 2014 ποσό 1.746.026,57 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 804.554,49 ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ: Το 2014 ποσό 45.772,18 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 12.921,79 ευρώ.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Το 2014 ποσό 361.672,58 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 134.037,47 ευρώ.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το 2014 ποσό 363.214,47 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό 401.609,29 ευρώ.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Το 2014 ποσό 75.395,28 ευρώ, το 2015 (έως 15.5.2015) ποσό μηδενικό.

Συνολικά, το 2014 από αδρανείς καταθέσεις περιήλθαν στον κρατικό προϋπολογισμό 37.088.456,47 ευρώ και το 2015 (έως 15.5.2015) το ποσό αυτό ήταν 10.545.414,18 ευρώ.

Δημοφιλή