ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2015 13:15 EEST

Αναλυτικά το κόστος των τελών κυκλοφορίας και πως υπολογίζεται για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010 και μετά

Top Photo Corporation via Getty Images
Chongqing,China

Με το ισχύον σύστημα θα υπολογιστούν τα ποσά που θα πληρώσουμε για τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, δηλαδή βάσει των εκπομπών ρύπων και έπειτα και του κυβισμού για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μέχρι 1/11/2010 και 31/10/2010 αντίστοιχα.

Έτσι ανά χωρητικότητα κινητήρα:

 • Από 51 μέχρι 300 κ.εκ, 22 ευρώ
 • Από 301 μέχρι 785 κ.εκ, 55 ευρώ
 • Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ, 120 ευρώ
 • Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ, 135 ευρώ
 • Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ, 240 ευρώ
 • Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ, 265 ευρώ
 • Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ, 300 ευρώ
 • Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ, 660 ευρώ
 • Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ, 880 ευρώ
 • Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ, 1.100 ευρώ
 • Από 4.001 και άνω κ.εκ, 1.320 ευρώ

Επίσης, για όσα επιβατικά οχήματα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, τ τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Έτσι το τελικό ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των γραμμαρίων που εκπέμπει το αυτοκίνητο με το κόστος ανά γραμμάριο:

 • 0 - 100 (γρ./χλμ.) 0 ευρώ
 • 101 - 120 (γρ./χλμ.) 0,90 ευρώ
 • 121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ
 • 141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ
 • 161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ
 • 181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ
 • 201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 ευρώ
 • Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ