ΔΙΕΘΝΕΣ
20/01/2016 10:16 EET | Updated 20/01/2016 10:32 EET

Στα 300 εκατ. ευρώ το δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας το 2015 για την προσφυγική κρίση σύμφωνα με το ΔΝΤ

World Economic Forum/Flickr
DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN12 - Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund (IMF), Washington DC; Foundation Board Member are captured during at the Social Media Corner at the Annual Meeting 2012 of the World Economic Forum at the congress centre in Davos, Switzerland, January 27, 2012...Copyright by World Economic Forum.swiss-image.ch/Photo by Moritz Hager

Να «ανοίξει» τις πόρτες της αγοράς εργασίας στους πρόσφυγες καλεί την ΕΕ το ΔΝΤ. Σε έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη, στο Νταβός της Ελβετίας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η προσφυγική κρίση δύναται να ωφελήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, εφόσον υπάρξει τάχιστη ενσωμάτωση των προσφύγων.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ η άμεση εργασιακή ενσωμάτωσή τους θα «ξεκλειδώσει» σημαντικά οικονομικά οφέλη και αφενός θα συρρικνώσει τον κίνδυνο της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης και αφετέρου θα συνεισφέρει στα δημόσια ταμεία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για μεγαλύτερη του αναμενόμενου ανάπτυξη, λόγω της αύξησης των δαπανών, η οποία εκτιμάται ότι διαμορφωθεί στο 0,1%.

Η μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με το Ταμείο, συνίσταται στην πιθανότητα οι προσφυγικοί πληθυσμοί να παραμείνουν εκτός αγοράς εργασίας, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη λειτουργία του κράτους, όσο και στα δημόσια οικονομικά.

Βραχυπρόθεσμα, εξηγεί, οι πρόσθετες δημόσιες δαπάνες για την πρώτη υποδοχή και την παροχή υπηρεσιών στους πρόσφυγες - όπως κατοικία, τροφή, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση - θα αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι συνέπειες από την εισροή των μεταναστών στην απασχόληση και το ΑΕΠ θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας, το βαθμό στον οποίο οι δεξιότητες των μεταναστών θα είναι συμπληρωματικές ή υποκατάστατες αυτών που έχουν οι ντόπιοι εργαζόμενοι και την επίπτωσή τους στην κατανομή των πόρων, το μείγμα των προϊόντων και την τεχνολογία παραγωγής.

Μόνο ένα μικρό μέρος του άμεσου δημοσιονομικού κόστους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αναφέρει η έκθεση. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση το 2015-16 κατά 1,7 δισ. ευρώ στα 9,2 δισ. ευρώ των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα δίνονται για το προσφυγικό, με την ανακατανομή πόρων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού.

Στο 0,17% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας

Αναφορικά με την Ελλάδα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κόστος για τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο ήταν 0,17% του ΑΕΠ (σ.σ.: περίπου 300 εκατ. ευρώ) το 2015.

Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος το 2015 είχαν η Σουηδία (0,5% του ΑΕΠ) και η Δανία (0,47%), σύμφωνα με την έκθεση, ενώ λίγο υψηλότερες από της Ελλάδας ήταν οι δαπάνες της Γερμανίας και της Ιταλίας (0,20% του ΑΕΠ και στις δύο χώρες) καθώς και της Ολλανδίας (0,18% του ΑΕΠ). Αντίθετα, πολύ χαμηλές είναι οι δαπάνες της Ισπανίας, μόλις 0,006% του ΑΕΠ της.

Η έκθεση δεν αναφέρει εκτίμηση για το 2016 όσον αφορά τις δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα για το προσφυγικό, αλλά σημειώνει ότι το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη φροντίδα των αιτούντων άσυλο μπορεί να είναι σημαντικό σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η μέση σταθμισμένη (με βάση το ΑΕΠ) δαπάνη για τους προϋπολογισμούς των χωρών της ΕΕ μπορεί να αυξηθεί κατά 0,05% του ΑΕΠ το 2015 και κατά 0,1% του ΑΕΠ το 2016 σε σχέση με το 2014. Οι εκτιμήσεις είναι πολύ ενδεικτικές, σημειώνει η έκθεση, λόγω κυρίως της αβεβαιότητας σχετικά με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο. Στην Αυστρία, οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 0,31% του ΑΕΠ το 2016, στη Φινλανδία το 0,37% του ΑΕΠ, στη Δανία στο 0,57% του ΑΕΠ και στη Σουηδία το 1% του ΑΕΠ. Στη Γερμανία, οι δαπάνες θα φθάσουν το 2016 στο 0,24% του ΑΕΠ, όσο και στην Ιταλία, ενώ στην Ολλανδία θα είναι λίγο μικρότερες (0,23% του ΑΕΠ).