ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
23/01/2016 04:10 EET | Updated 23/01/2016 04:37 EET

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Οι 1350 θέσεις εργασίας που ανοίγουν το επόμενο χρονικό διάστημα

eurokinissi

Την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Όπως μεταδίδει το dikaiologitika.gr, οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας, οι οποίοι θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα έως επτά (7) μήνες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Η κατανομή του εν λόγω προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού.

Ακόμη 36 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Την ίδια ώρα τη δυνατότητα στην προκήρυξη 36 θέσεων προχωρούν τα ΕΛΤΑ για την κάλυψη των υπαλληλικών αναγκών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, πρόκειται για θέσεις διανομέων.

Όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.