Χάρτης: Η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από ένα βίντεο τριάμισι λεπτών

Χάρτης: Η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από ένα βίντεο τριάμισι λεπτών

Τις αλλαγές στον χάρτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρουσιάζει ένα βίντεο τριάμισι λεπτών το

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αχανές κράτος που ιδρύθηκε τον ύστερο 13ο αιώνα από τουρκικά φύλα στη Μικρά Ασία και κυβερνήθηκε από τους απογόνους του Οσμάν Α' μέχρι την κατάλυσή της το 1923. Η σύγχρονη Τουρκία είναι μόνον ένα τμήμα της ιστορικής οθωμανικής αυτοκρατορίας παρόλο που οι όροι Τουρκία και Οθωμανική αυτοκρατορία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να χαρακτηρίσουν μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αυτοκρατορίες της σύγχρονης ιστορίας. Διείσδυσε στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας του Ισλάμ από την Ευρώπη. Η οθωμανική αυτοκρατορία διήρκεσε μέχρι τον 20ο αιώνα.

Το 1918 η τουρκική αντίσταση κατέρρευσε σε Ασία και Ευρώπη και η οθωμανική αυτοκρατορία έφτασε στο τέλος της. Η Συνθήκη των Σεβρών ήταν απλά η τυπική επιβεβαίωση μιας προγενέστερης κατάρρευσης. Με την νίκη των Τούρκων εθνικιστών που αρνήθηκαν να δεχθούν τους όρους της ειρήνης και εκθρόνισαν τον σουλτάνο το 1922, άρχισε η ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας.

Δημοφιλή