ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/10/2016 10:58 EEST | Updated 17/10/2016 11:27 EEST

Το ΕΚΠΑ προσκαλεί εθελοντές να υποστηρίξουν φοιτητές με αναπηρία στις σπουδές τους

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλοί εθελοντές να στηρίξουν τους Φοιτητές με Αναπηρία για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση εθελοντών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ, γράφει:

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ αναζητά εθελοντές που θα καλύψουν τις ανάγκες των Φοιτητών με Αναπηρία για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι εθελοντές υποστηρίζουν τους Φοιτητές με Αναπηρία με τον τρόπο που προτιμούν και για όσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν. Ενδεικτικά, μπορούν να αναλάβουν τη συνοδεία κάποιου συμφοιτητή τους στους χώρους της σχολής για κάποιες ώρες, το κράτημα σημειώσεων ενός μαθήματος, τη συντροφιά σε μερικά διαλείμματα ή τη δακτυλογράφηση εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή. Η δέσμευσή τους ισχύει για ένα εξάμηνο και λαμβάνουν πλήρη κατάρτιση από τη Μονάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εθελοντισμού, κ. Αριάδνη Βελισσαροπούλου (τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadni@di.uoa.gr) για περισσότερες πληροφορίες. Οι υποψήφιοι εθελοντές θα κληθούν να περάσουν μια προσωπική συνέντευξη στα γραφεία της Μονάδας, στο κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Στόχος

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ), από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Ποιους αφορά;

Φοιτητές με Αναπηρία: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο καταγραφής αναγκών της Μονάδας Προσβασιμότητας.

Εθελοντές Φοιτητές: οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Κατηγορίες Εθελοντικής Υποστήριξης

Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση

Υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κλπ).

Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/ εργαστηρίων/ γραμματειών.

Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής.

Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF)

Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT)

Υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών και το χειρισμό υπολογιστή.

Υποστήριξη στη μελέτη.

Υποστήριξη γραφής στις εξετάσεις.

Εκμάθηση υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

Αριάδνη Βελισσαροπούλου, τηλ.: 210 727 5130, e-mail: access@uoa.gr.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές ή Φοιτητές με Αναπηρία θα πρέπει να αποστείλουν email στη διεύθυνση access@uoa.gr με τα εξής:

Όνομα:

Επώνυμο:

Κινητό τηλέφωνο:

Σταθερό τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τμήμα που φοιτώ:

Έτος σπουδών:

Ενδιαφέρομαι να γίνω εθελοντής: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)

Ενδιαφέρομαι να λάβω υποστήριξη από εθελοντή: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)

Sponsored Post