ΕΚΤ: Πρόβλεψη για αύξηση κατά 1,6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης

ΕΚΤ: Πρόβλεψη για αύξηση κατά 1,6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης
The headquarters of the European Central Bank is pictured through plants in Frankfurt, Germany, Wednesday, Sept. 7, 2016. The ECB will have its governing council meeting on Thursday. (AP Photo/Michael Probst)
The headquarters of the European Central Bank is pictured through plants in Frankfurt, Germany, Wednesday, Sept. 7, 2016. The ECB will have its governing council meeting on Thursday. (AP Photo/Michael Probst)
ASSOCIATED PRESS

Ελαφρά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης φέτος και ελαφρά χαμηλότερο το 2018 και πιο μακροπρόθεσμα προβλέπουν εμπειρογνώμονες χρηματοπιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Professional Forecasters, SPF) για το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 1,6% φέτος αντί 1,5% στην προηγούμενη έρευνα, κατά 1,4% το 2017 (όσο και στην προηγούμενη έρευνα) και κατά 1,5% το 2018 αντί 1,6%. Για το 2021, η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,6% αντί 1,7%. Η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.

Για τον πληθωρισμό, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί στο 0,2% φέτος έναντι 0,3% στην προηγούμενη έρευνα, στο 1,2% το 2017(όσο και η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 1,4% το 2018 αντί 1,5%. Για το 2021, η πρόβλεψη παραμένει σταθερή στο 1,8%. Η αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού μεταξύ του 2016 και του 2017 αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την προβλεπόμενη πορεία των τιμών του πετρελαίου, ενώ ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό.

Όσον αφορά την ανεργία, αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική της τάση και να διαμορφωθεί στο 10,1% το 2016 και το 9,7% το 2017 (όσο και στην προηγούμενη έρευνα), υποχωρώντας περαιτέρω στο 9,3% το 2018 αντί 9,5% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για το 2021, αναμένεται περαιτέρω πτώση της ανεργίας της Ευρωζώνης στο 8,7%.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δημοφιλή