Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη και τι κάνει έναν οργανισμό να διακριθεί;

Τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη και τι κάνει έναν οργανισμό να διακριθεί;

Τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα έχει έρθει αντιμέτωπη µε ποικίλα περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Ειδικά η παράμετρος του περιβάλλοντος που δε γνωρίζει σύνορα, έχει καταστήσει τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, συλλογικά ζητήματα που απαιτούν κοινές προσπάθειες έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση. Το κοινό αυτό πεδίο προκλήσεων, οδήγησε τον ΟΗΕ στην θέσπιση των 17 στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίοι προϋποθέτουν συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και των πολιτών. Σύμφωνα µε την Επιτροπή Brundtland η βιώσιμη ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Μέσω αυτών των νέων Στόχων, που είναι εφαρμόσιμοι σε όλους για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, οι χώρες θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόσω θα διασφαλίζουν πως κανείς δε μένει στο περιθώριο.

Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ, ο σεβασμός στη διαχείριση των υδάτινων πόρων συνυπάρχει με όλες τις ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας που έχουν ως γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και δημοσιεύονται από την ΕΥΔΑΠ στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξής της αποτυπώνοντας την κοινωνική διάσταση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ, με κίνητρο την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την ευημερία.

Το νερό, ως φυσικός πόρος, είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του πλανήτη, πηγή ζωής, ανάπτυξης και πολιτισμού. Η ΕΥΔΑΠ ως ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης της ύδρευσης και της αποχέτευσης της μείζονος περιοχής της Αττικής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στην προσπάθεια τήρησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικοί στόχοι μας είναι η παροχή στους κατοίκους της Αττικής επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας νερού σε προσιτή τιμή, η αδιάλειπτη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και η επιστροφή αυτών σε καθαρή μορφή στο περιβάλλον.

Ως προς την ύδρευση, κύριο μέλημα κάθε εταιρείας διαχείρισης πόσιμου νερού – και κατά συνέπεια της ΕΥΔΑΠ – αποτελεί η διασφάλιση επαρκούς ποσότητας, αποδεκτής πίεσης και υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλη την έκταση του υδροδοτικού συστήματος. Μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης και της διασφάλισης της υδατικής απόδοσης, η Εταιρεία συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 «ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ», 8 «ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και 12 «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ», όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που συντελούν στη σταδιακή βελτίωση της παγκόσμιας αποδοτικότητας των πόρων τόσο στην κατανάλωση όσο και στην παραγωγή και στην προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Ως προς την τιμολόγηση των υπηρεσιών της εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ λαμβάνει υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Σχετικά με αυτές της πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων στην έκθεση αναφέρεται ο δείκτης ικανοποίησης αιτημάτων για μειώσεις λογαριασμών κατά το 2016. Όπως προκύπτει, από το πλήθος των αιτημάτων που υποβλήθηκαν για μειώσεις λογαριασμών, ικανοποιήθηκε από την εταιρεία ποσοστό που φθάνει το 97%. Σε απόλυτους αριθμούς, από τα 7.481 αιτήματα που υποβλήθηκαν ικανοποιήθηκαν τα 7.269.

Ως προς την αποχέτευση, η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την εύρυθμη και βέλτιστη λειτουργία των ΚΕΛ με τη συνεχή συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους. Επίσης, προγραμματίζει και σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης σε νέες περιοχές βάσει των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών.

Ως προς το περιβάλλον και την κοινωνική υπευθυνότητα, η ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων μέσω της τιμολογιακής της πολιτικής αποτελεί μέρος των κοινωνικών δράσεων της ΕΥΔΑΠ όμως δεν περιορίζεται εκεί.

Στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποτυπώνονται στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση και παροχή τεχνογνωσίας στο έργο φορέων με κοινωνικό έργο αλλά και σε ιδρύματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία και το περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχιας και της ανισότητας, την ανάπτυξη δομών υγείας, ασφάλειας, εργασίας αλλά και της ευαισθητοποίησης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα με κοινωνικές προεκτάσεις και προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, κατά το 2016, η εταιρεία συνέβαλε στις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, με την αποστολή κλιμακίου ειδικών επιστημόνων και σύγχρονου εξοπλισμού σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε θέματα φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως οι πληγέντες του σεισμού της Κεφαλλονιάς, η ΕΥΔΑΠ απέστειλε άμεσα και εθελοντικά κλιμάκιο ειδικευμένων επιστημόνων και τεχνιτών, ώστε να συνδράμουν τις τοπικές αρχές στον έλεγχο της καταλληλότητας των δικτύων ύδρευσης και να διασφαλίσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού, καθώς και με αποστολή τεχνικών κλιμακίων, υλικών και μηχανημάτων συμβάλει αυτές τις ημέρες ενεργά στις προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου Μάνδρας Αττικής, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα