Αρθρογράφος

Δρ. Αγγελίνα Μεταξάτου

Βιολόγος- MSc Ωκεανογράφος- MSc Δημόσιας Υγείας - Phd Επιστήμη της Θάλασσας

Η εμπειρία και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της Δρ Αγγελίνας Μεταξάτου καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών θεμάτων όπως:Βιώσιμη ανάπτυξη, Ρύπανση και ποιότητα νερών και αέρος, δυναμική πληθυσμών οστράκων/διθύρων και αλγών, Δημόσια υγεία, προστασία θαλάσιων πόρων, Αλιευτική διαχείριση. Από το 2015 ασχολείται με την έρευνα οπτικών ιδιοτήτων ατμοσφαιρικών σωματιδίων (aerosols) και την ανάλυση βιοαερολυμάτων με μοριακές μεθόδους, στο ΙΕΠΒΑ του ΕΑΑ. Έχει εργαστεί ως επιστημονικό προσωπικό σε θέσεις ευθύνης στο ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) για την παρακολούθηση και εποπτεία της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (Υδατοκαλλιέργεια & Αλιεία) και τις διεθνείς συνθήκες ως εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Διεθνή προγ/τα και Επιτροπές. Όσον αφορά στις σπουδές της, η Δρ Αγγελίνα Μεταξάτου αποφοίτησε από το Βιολογικό Τμήμα, Σχολής Θετικών Επιστημών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με συνέχεια απέκτησε  Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας στο Βιολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών και : Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών. Ακόλούθησε επαγγελματική εξειδίκευση & σπουδές στο University of Washington στο Seattle των Η.Π.Α., στο Graduate School of Public Affairs (G.S.P.A.) και στο School of Fisheries, κατόπιν υποτροφίας της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της έγινε στο ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και  υπεβλήθη στο Παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας  Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια κυρίως σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα.