Αρθρογράφος

Αλέξανδρος Ιτιμούδης

Γεωπολιτικός αναλυτής

Ο Αλέξανδρος Ιτιμούδης είναι γεωπολιτικός αναλυτής και επαγγελματίας συντάκτης πληροφοριακών δελτίων. Απόφοιτος του μεταπτυχιακού Γεωπολιτικής Ανάλυσης, Γεωστρατηγικής Σύνθεσης και Σπουδών Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για ζητήματα γεωπολιτικής και στρατηγικής. Ειδικεύεται σε ζητήματα στρατηγικής κουλτούρας, πολιτισμικής επιρροής και υπηρεσιών πληροφοριών.