Αρθρογράφος

Ανδρέας Αττάλογλου

Οικονομολόγος με ειδίκευση σε θέματα καινοτομίας.

Ο Ανδρέας Αττάλογλου ασχολείται ερευνητικά με τα μοντέλα ανάπτυξης εθνικής καινοτομίας. Ειδικότερα με τη μελέτη της δυνατότητας των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού να προωθήσουν την καινοτομία, πεδίο στο οποίο και έχει αναπτύξει τη διδακτορική διατριβή του. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»