Αρθρογράφος

Δρ. Αθηνά Μελή

Καθηγήτρια Αστροφυσικής - ερευνήτρια - λογοτέχνης

Η Αθηνά Μελή είναι Kαθηγήτρια Αστροφυσικής στο πανεπιστήμιο της North Carolina, ΗΠΑ. Τα ακαδημαϊκά της ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζουν στην σχετικιστική αστροφυσική υψηλών ενεργειών, στην αστρο-σωματιδιακή φυσική και στις προσομοιώσεις σχετικιστικών εξω-γαλαξιακών ροών. Άλλα ενδιαφέροντα της είναι οι τέχνες και τα γράμματα και έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.