Αρθρογράφος

Χρήστος Φασλής

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω - Διαμεσολαβητής

Ο Χρήστος Φασλής είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβητής CEDR, PON Harvard Alumnus και παρέχει νομικές υπηρεσίες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.  Έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς στο Foreign Affairs, στην Καθημερινή και στην Εστία.