Αρθρογράφος

Φύλλις Γαβριηλίδου

Metalearning & Productivity Expert | Author | The Brain Hacking Academy Co-host

Τα σημαντικότερα προσόντα για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα είναι η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και το να μπορεί να καλλιεργεί απαραίτητες δεξιότητες γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο κόσμος εξελίσσεται διαρκώς. Οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις αλλάζουν. Καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε διαρκώς σε νέα δεδομένα. Το skillset που μας παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τουλάχιστον ελλειπές. Καλούμαστε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που δε συγχωρεί πια το να μένουμε πίσω από τις εξελίξεις. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία: το Metalearning. Ελληνιστί, Meta-Μάθηση. Meta-Μάθηση σημαίνει μαθαίνω πώς να μαθαίνω και να καλλιεργώ οποιαδήποτε γνώση ή δεξιότητα στον λιγότερο δυνατό χρόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Στην εποχή μας δεν αρκεί πια το μεταπτυχιακό και οι ξένες γλώσσες για να ξεχωρίσουμε. Εκείνο που μπορεί να μας ανοίξει όλες τις πόρτες που θέλουμε είναι ο συνδυασμός των δεξιοτήτων μας. Το λεγόμενο σημείο τομής τους. Το σημείο τομής των δεξιοτήτων μας είναι για κάθε άνθρωπο μοναδικό και είναι στο χέρι μας να το εκμεταλλευτούμε. Η αποστολή μου είναι το να βοηθώ ανθρώπους και επιχειρήσεις να καλλιεργήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.