Αρθρογράφος

Φίλιππος Δευτεραίος

Eρευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων,

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στο παρελθόν, έχει υπάρξει ερευνητής σε θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομία και διεθνείς σχέσεις.

Αυτή την περίοδο, φοιτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοπιστωτικού Δικαίου.

Παράλληλα, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ομάδα έρευνας Βαλκανίων & Τουρκίας).