profile image

Κωνσταντίνος Δροσάτος

Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή "Lewis Katz", Πανεπιστήμιο Temple, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή “Lewis Katz” Πανεπιστημίου Temple Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ.
Αίεν

Αίεν αριστεύειν...τυχαίως;

Ανεξάρτητα από το αν κάποιος προσδιορίζει τη δική του πραγματικότητα υπό το πρίσμα της μιας ή της άλλης άποψης, η συζήτηση σχετικά με την απόφαση για αλλαγή του τρόπου επιλογής αυτών που ηγούνται της ομάδας των μαθητών που παρελαύνει εκπροσωπώντας το σχολείο τους χρειάζεται να υπερβεί το σχήμα των παρελάσεων και να εστιάσει στη σημειολογία που εμπεριέχεται σε μια τέτοια απόφαση.
23/08/2017 07:29 EEST
Διαφυγή πνευματικού δυναμικού της Ελλάδας: «Προδοσία» ή ανάγκη υποδομών αξιοποίησης του οικουμενικού

Διαφυγή πνευματικού δυναμικού της Ελλάδας: «Προδοσία» ή ανάγκη υποδομών αξιοποίησης του οικουμενικού Ελληνισμού;

Παρά τις σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, η διαφυγή πνευματικού δυναμικού δημιουργεί ταυτόχρονα μια θετική παράμετρο της οικουμενικής διάστασης του ελληνικού στοιχείου, η οποία παραμένει ωστόσο αρκετά υποτιμημένη. Αυτή αφορά στη δυνατότητα αυξημένης επιρροής του ελληνικού στοιχείου σε κοινωνίες με ανεπτυγμένες ή ανερχόμενες οικονομίες. Η παρουσία σημαντικά περισσοτέρων Ελλήνων σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, στη βιομηχανία, σε νοσοκομεία, σε οικονομικά κέντρα και σε διάφορους καίριους τομείς παροχής υπηρεσιών του εξωτερικού αυξάνει την κρίσιμη μάζα Ελλήνων σε διεθνή επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα με τεράστια δυνατότητα επιρροής υπέρ της Ελλάδας.
10/05/2017 05:52 EEST
Περί Ελλήνων επιστημόνων και άλλων επιτυχημένων δυνάμεων του

Περί Ελλήνων επιστημόνων και άλλων επιτυχημένων δυνάμεων του εξωτερικού

Η Ιρλανδία αντιμετώπισε το 2010 το ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης λόγω της τραπεζικής κρίσης του 2008. Σε αντίστοιχη πρακτική με την Ελλάδα και άλλες χώρες, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν βάση για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διάσωσή της. Στην αρχή αυτής της κρίσης ομογενείς Ιρλανδοί δημιούργησαν μία συμβουλευτική ομάδα 500 ανθρώπων υψηλού επιστημονικού βεληνεκούς και σημαντικών θέσεων σε πανεπιστήμια αλλά και σε μεγάλες εταιρείες. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε αθόρυβα και αφιλοκερδώς με την κυβέρνηση της Ιρλανδίας για την αντιμετώπιση της κρίσης που οδήγησε στην επιτυχή έξοδο από τον ελεγχόμενο από τους θεσμούς μηχανισμό δανεισμού το 2015.
07/02/2017 06:37 EET
Τραμπ εναντίον Χίλαρι ή οργή κατά

Τραμπ εναντίον Χίλαρι ή οργή κατά πάντων;

Οι αιτίες για όλα αυτά τα «απίθανα να συμβούν» φαινόμενα που αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα πλέον χρειάζεται να προσδιοριστούν και να αναλυθούν προτού οι εξελίξεις γίνουν μη αναστρέψιμες. Η ταλάντωση των κοινωνιών μεταξύ άκριτα φιλελεύθερων και επικίνδυνα ακραίων συντηρητικών επιλογών αποκτά εμφανώς όλο και μεγαλύτερο εύρος. Τέτοιες ταλαντώσεις είναι συνήθεις σε μεταβατικές περιόδους έντονων οικονομικών αναταράξεων όπως αυτή που τώρα βιώνουμε. Περισσότερο ακόμα και από τις ίδιες τις ακραίες επιλογές των κοινωνιών αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι λύσεις που επικρατούν φαίνεται να μην ελέγχονται από «οργανωμένους μηχανισμούς» κομμάτων και μέσων ενημέρωσης.
11/11/2016 04:43 EET
Αναθεώρηση Συντάγματος: Μια σπάνια ευκαιρία για την ελληνική ανώτατη

Αναθεώρηση Συντάγματος: Μια σπάνια ευκαιρία για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση

Η Ελλάδα αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα επένδυσης ολόκληρης της κοινωνίας στη μόρφωση των νέων, τόσο σε επίπεδο οικογενειακού όσο και δημοσίου προϋπολογισμού. Οι επιστήμονες που αποφοιτούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν υψηλό επίπεδο θεωρητικής γνώσης του αντικειμένου τους. Ωστόσο, λόγω έλλειψης επιλογών εντός της χώρας, μετά την αποφοίτησή τους καταφεύγουν, κατά μεγάλη πλειοψηφία, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία. Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού αναζητά δυνατότητες επιστροφής στην Ελλάδα, η οποία είναι πλέον σχεδόν αδύνατη καθώς η οικονομική δυσπραγία εμποδίζει τα δημόσια πανεπιστήμια να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους και να προσφέρουν ερευνητικές χρηματοδοτήσεις.
29/06/2016 04:54 EEST