Αρθρογράφος

Μαρία Μουρτζάκη

Δικηγόρος - Υπεύθυνη Έρευνας και Συνηγορίας της ActionAid

Η Μαρία Μουρτζάκη είναι Δικηγόρος - Υπεύθυνη Έρευνας και Συνηγορίας της ActionAid, Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.  Έχει εργαστεί στις θεματικές της παιδικής προστασίας και της έμφυλης βίας. Πιο πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα: «Η ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης - Η οπτική των επαγγελματιών και προτάσεις βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών», 2018.